ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกวิชาภาษาไทย (อ่าน 41) 12 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 43) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 1 อัตรา (อ่าน 64) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 94) 21 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 430) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 279) 27 ต.ค. 65
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเปิดรับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 287) 19 ต.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 938) 25 เม.ย. 65
ประกาศ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 929) 25 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 841) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) (อ่าน 946) 11 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 844) 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (อ่าน 3392) 06 ก.พ. 65
ประกาศเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 3817) 06 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3858) 30 ต.ค. 64
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนแต่งตั้งครูจาารุวรรณ เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 3818) 18 ต.ค. 64
ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ตุลาคม (อ่าน 3777) 02 ต.ค. 64
ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กันยายน (อ่าน 3795) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (อ่าน 3811) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) ระหว่างวันที่ 14-31 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยสาเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3785) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3749) 11 ก.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3700) 04 ก.ค. 64
ประกาศ รหัสเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3800) 31 พ.ค. 64
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3721) 27 พ.ค. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกาศ มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3820) 09 พ.ค. 64
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 3767) 27 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 3764) 19 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3833) 06 เม.ย. 64
ประกาาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 3855) 19 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 3835) 16 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 3813) 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)และนักการภารโรง (อ่าน 3805) 05 มี.ค. 64
คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน (อ่าน 6422) 23 ธ.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 6976) 21 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 7001) 16 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 6951) 14 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7419) 28 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 7405) 28 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (อ่าน 7396) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 7306) 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 7260) 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 7265) 21 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 7201) 21 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 7184) 18 มี.ค. 63
ใบสมัครสอบแข่งขัน อัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม (อ่าน 7008) 18 มี.ค. 63
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 6950) 18 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 7033) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 7039) 13 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7068) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6886) 13 มี.ค. 63