ติดต่อเรา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
315 หมู่ 7   ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053 982378 เบอร์โทรสาร 053 559304
Email : mail@umong.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :